ایران باربری برای خدمات باربری و حمل و نقل خود از بهترین و مجهزترین کامیون ها استفاده می کند تا اثاثیه مشتریان در طول مسیر دچار آسیب جدی نشود.

ایران باربری تمام کامیون های خود را به صورت کامل موکت کاری کرده است و هر کامیون را به تعداد زیادی پتو نیز مجهز کرده است.

تماس مستقیم