ایران باربری قبل از شروع به کار تمام اثاثیه مشتریان خود را به صورت کامل بسته بندی خواهد کرد تا چنانچه در طول اسباب کشی اثاثیه دچار آسیب شود خسارت آن را جبران کند.

تماس مستقیم