بسته بندی اثاثیه

ایران باربری تمام اثاثیه منزل، ادارات و سازمان ها را با استفاده از تجهیزاتی مناسب و بهترین کیفیت بسته بندی خواهد کرد.